TOP referencie

Dodávka a montáž zdravotechniky pre stavbu ROTUNDA Chopok, KLD 15MGD, Vrcholová stanica na Chopku

          
 • investor: J&T Finance Group
 • generálny dodávateľ: Tatra mountain resorts, a.s.
 • rozsah dodávky: zdravotechnika
 • typ stavby: novostavba
 
 

Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK, Centrálna budova - Rekonštrukcia

          
 • investor: Doprastav, a.s.
 • generálny dodávateľ: Metrostav SK a.s.
 • rozsah dodávky: ústredné vykurovanie, zdravotechnika
 • typ stavby: rekonštrukcia
 
 

Rekonštrukcia a dostavba Liečebného komplexu HVIEZDOSLAV – Štrbské pleso   SO-16 Garáže – Apartmánové domy 5 a 6

          
 • investor: J&T Finance Group
 • generálny dodávateľ: Pasint, s.r.o.
 • rozsah dodávky: ústredné vykurovanie, plynofikácia, plynová kotolňa
 • typ stavby: rekonštrukcia
 
 

Dostavba a prestavba jestvujúceho objektu Apartmány SMREK, Nové Štrbské

 
 • investor: J&T REAL ESTATE, a.s.
 • generálny dodávateľ: SEMOS, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky: ústredné vykurovanie, zdravotechnika, kanalizačná a vodovodná prípojka, dažďová stoka, plynofikácia, plynová kotolňa, rozsah výkonu 300kW
 • typ stavby: rekonštrukcia
 
 

Rekonštrukcia a dostavba Liečebného komplexu HVIEZDOSLAV - Štrbské Pleso

 
 • investor: J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o.
 • generálny dodávateľ: Pasint, s.r.o., KLEINERT, s.r.o., KPRHT1, s.r.o., KPRHT9, s.r.o., KPRHT10, s.r.o., KPRHT12, s.r.o.
 • rozsah dodávky: ústrené vykurovanie, zdravotechnika, plynofikácia, plynová kotolňa, rozsah výkonu 3,2MW
 • typ stavby: rekonštrukcia
 
 

Obnova - výrobná hala spoločnosti HESTA, s.r.o. v areáli VAP v Prešove

 
 • investor: HESTA, s.r.o.
 • generálny dodávateľ: Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky: priemyselné vykurovanie, zdravotechnika, plyn, stlačený vzduch, plynová kotolňa, rozsah výkonu 300kW
 • typ staby: rekonštrukcia
 
 

Rektorát Prešovskej univerzity a Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity

 
 • investor: Rektorát Prešovskej univerzity Prešov
 • generálny dodávateľ: Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky: rekonštrukcia kotolní, plynové teplovodné kotolne, ÚVK, zdravotechnika, úprava vody, meranie a regulácia, elektroinštalácia, rozsah výkonu 3,7MW, stavebná časť
 • typ stavby: rekonštrukcia
 
 

Rekonštrukcia kotolne - Tlačiareň POLYGRAF PRINT s.r.o. Prešov

   
 • investor: POLYGRAF PRINT s.r.o., Prešov
 • generálny dodávateľ: Siemens BT Slovensko s.r.o.
 • rozsah dodávky: plynová teplovodná kotolňa, stavebné úpravy objektu kotolne, rozsah výkonu 1,8MW
 • typ stavby: rekonštrukcia
 
 

Skladové priestory COCA-COLA Košice

   
 
 • investor: Motor-Car Wiesenthal, s.r.o. Bratislava
 • generálny dodávateľ: Kamil ŠPES - HERSS, Prešov
 • rozsah dodávky: vonkajší a vnútorný vodovod, kanalizácia, vzduchotechnika teplovodnej kotolne, meranie a regulácia, rozsah výkonu 384kW
 • typ stavby: novostavba
 
 

Interaktívny katalóg produktov

Kontaktné informácie

Promont, spol. s r.o. Prešov

Pod Táborom 2793/13, 080 01 Prešov

tel.: 051/ 7480071-5, fax: 051/ 7480076

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: www.promont.sk