Vykurovanie - ZTI - Plynoinštalácie

Komplexnú dodávku a montáž vykurovacej techniky, rozvodov vykurovania, chladenia, vody a sanitárnych zariaďovacích predmetov zabezpečujeme na trhu v SR od dátumu vzniku spoločnosti.  Viac info

Projekcia vykurovacích systémov

V oblasti vykurovania a vykurovacích systémov je neoddeliteľnou súčasťou našej ponuky služieb samozrejme i projekcia plynovodov, vykurovacích systémov a kotolní pre našich zákazníkov Viac info

Revízie a servis

Veľmi podstatnou službou pre našich zákazníkov je záručný a pozáručný servis a zaškolenie prevádzkovateľa do obsluhy plynospotrebiča, samozrejmosťou je i vykonanie revízie.   Viac info

Revízie a servis

Pri plynofikácii domov a priemyselných objektov alebo priemyselných plynovodov je pre nás štandardom i dodávka nasledovných služieb:

  • revízie
  • uvedenie plynospotrebiča do prevádzky
  • záručný a pozáručný servis
  • zaškolenie obsluhy prevádzkovateľa

Disponujeme vlastným servisným oddelením tvorenými skúsenými odbornými pracovníkmi s príslušnými oprávneniami a technickým vybavením zodpovedajúcim najvyšším požiadavkám na modernú diagnostiku a opravu vykurovacej techniky. Tím odborne zdatných technikov je neustále vzdelávaný v príslušných odborných činnostiach a poznatkoch aby vedeli zákazníkovi nielen vykonať servisný úkon ale i poradiť najvhodnejšie riešenie vzhľadom na efektivitu prevádzky a najnovšie poznatky v oblasti najnovších technológií a trendov vo vykurovaní a úsporách energií, taktiež s ohľadom na ekológiu a životné prostredie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktívny katalóg produktov

Kontaktné informácie

Promont, spol. s r.o. Prešov

Pod Táborom 2793/13, 080 01 Prešov

tel.: 051/ 7480071-5, fax: 051/ 7480076

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: www.promont.sk