Prehľad referencií

Vyberte si rok realizácie referencií a pozrite si ich:    2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999

 

2013

informácie aktuálne k 31.10.2013

TOP referencia Dodávka a montáž zdravotechniky pre stavbu ROTUNDA Chopok, Dodávka a montáž zdravotechniky pre stavbu KLD 15MGD, SO 03 - Vrcholová stanica na Chopku

 • investor / gen. dodávateľ: J&T Finance Group / Tatra mountain resorts, a.s.
 • rozsah dodávky / typ stavby: zdravotechnika / novostavba

Rekonštrukcia a dostavba liečebného komplexu Hviezdoslav ŠP, VT, Apartmán E 3.1 Štrbské Pleso

 • investor / gen. dodávateľ: J&T Finance Group / KPRHT 14, s. r. o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, zdravotechnika / novostavba

Rekonštrukcia a dostavba liečebného komplexu Hviezdoslav ŠP, VT, Apartmán E 2.1 Štrbské Pleso

 • investor / gen. dodávateľ: J&T Finance Group / KPRHT 11, s. r. o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, zdravotechnika / novostavba

Rekonštrukcia a dostavba liečebného komplexu Hviezdoslav ŠP, VT, Apartmán E 2.3, E 1.1

 • investor / gen. dodávateľ: J&T Finance Group / KPRHT 7, s. r. o., KPRHT 13, s. r. o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, zdravotechnika / novostavba

Rekonštrukcia plynovej kotolne Okresného súdu v Prešove, Grešova 3 v Prešove – SO 01 Kotolňa – Meranie a regulácia, ústredné vykurovanie, plynofikácia

 • investor / gen. dodávateľ: Okresný súd Prešov / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: rekonštrukcia kotolní, stavebná časť, plynové teplovodné kotolne, ÚVK, zdravotechnika, úprava vody, meranie a regulácia, elektroinštalácia, rozsah výkonu 570kW / rekonštrukcia

Coffee Shop, čerpacia stanica PHM a LPG a informačný totem umiestnené na pozemku parc. č.KN-C: 5378/125, 5378/124 a 6550/2 v katastrálnom zemí Liptovský Mikuláš - SO 10 Prípojka vody, SO 01 - Zdravotechnika,SO 08 - Kanalizácia

 • investor / gen. dodávateľ: J&T Finance Group / A-typ, architektonický ateliér, s.r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, zdravotechnika / novostavba

KARMEN - velkoobchod potravín, s.r.o. - obchodné prevádzky: OC ŽDIAR (prevádzka Košice, Nad Jazerom), prevádzka Nižný Žipov, Administratívna budova spoločnosti v Prešove (Strojnícka ul.), OC BRANISKO, OD GIRALTOVCE (Dukelská 77)

 • investor / gen. dodávateľ: KARMEN - veľkoobchod potravín, s. r. o. / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, plynofikácia, zdravotechnika  / rekonštrukcia

Rekonštrukcia a dostavba liečebného komplexu Hviezdoslav ŠP, VT, Apartmány E 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2

 • investor / gen. dodávateľ: J&T Finance Group / Pasint, s. r. o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, zdravotechnika / novostavba

 

2012

TOP referencia Rekonštrukcia bývalých kasární - KULTURPARK, Stavebný objekt SO-01: Centrálna budova - Rekonštrukcia ZTI-Zdravotechnika, Vstavba ZTI-Zdravotechnika

 • investor / gen. dodávateľ: Doprastav, a.s. / Metrostav SK a.s.
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, zdravotechnika  / rekonštrukcia

Rekonštrukcia kotolne Výskumného ústavu pôdoznalectva a ochrany pôdy, Gagarinova 10, Bratislava

 • investor / gen. dodávateľ: VÚPOP Bratislava / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: rekonštrukcia kotolní, stavebná časť, plynové teplovodné kotolne, ÚVK, zdravotechnika, úprava vody, MaR, elektroinštalácie, rozsah výkonu 290kW  / rekonštrukcia

Rekonštrukcia kotolne Fakulty manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove, Konštantínova ul.

 • investor / gen. dodávateľ: PU v Prešove / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: rekonštrukcia kotolní, stavebná časť, plynové teplovodné kotolne, ÚVK, zdravotechnika, úprava vody, MaR, elektroinštalácie, rozsah výkonu 320kW  / rekonštrukcia

Novostavba haly, Strojnícka 15, Prešov

 • investor / gen. dodávateľ: Ing. Miloš Kožuch / Rudolf Vargoško - VASTAV
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, zdravotechnika, plynofikácia, prípojka vody, prípojka plynu, kanalizačná prípojka / novostavba

Čerpacia stanica PHM Šarišské Lúky

 • investor / gen. dodávateľ: ROKO, s. r. o. / SEMOS, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, zdravotechnika, plynofikácia, prípojka vody, prípojka plynu, kanalizačná prípojka / novostavba

Hypermarket TESCO Bardejov

 • investor / gen. dodávateľ: TESCO / Metrostav SK, a.s.
 • rozsah dodávky / typ stavby: kotolňa, tepelná technika v objekte, zdravotechnické inštalácie v objekte – plyn, zdravotechnika – voda, kanalizácia, areálový rozvod plynu, areálový rozvod vody, kanalizačná prípojka, rozsah výkonu 225kW / novostavba

Rekonštrukcia kotolne v objekte Evanjelickej spojenej školy na Ul. Námestie legionárov 3 v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: Evanjelická spojená škola, Prešov / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: rekonštrukcia kotolní, stavebná časť, plynové teplovodné kotolne, ÚVK, zdravotechnika, úprava vody, MaR, elektroinštalácie, rozsah výkonu 420kW / rekonštrukcia

 

2011

Stará hospodárska budova na Štrbskom Plese

 • investor / gen. dodávateľ: YORD, s.r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: plynová kotolňa, plynofikácia / rekonštrukcia

Rekonštrukcia objektu 204 - 205 na prevádzku mäsovej výroby v areáli priemyselného parku Chemes Humenné

 • investor / gen. dodávateľ: SEMOS, spol. s r.o., Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, zdravotechnika, stlačený vzduch, technologická voda / rekonštrukcia

Františkánsky kostol a kláštor v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: Rehoľa menších bratov Františkánov
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, plynová kotolňa 2x, plynofikácia / rekonštrukcia

Hotel SOLISKO na Štrbskom plese

 • investor / gen. dodávateľ: Hotel Solisko, s.r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, zdravotechnika / rekonštrukcia

GYNSTAR – gynekologické stredisko, Nábrežná ul. v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: GYNSTAR, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, zdravotechnika, plynofikácia / rekonštrukcia

MAKOS, Obchodné centrum, Obrancov mieru v Bardejove

 • investor / gen. dodávateľ: MAKOS, a.s.
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, zdravotechnika, plynofikácia / rekonštrukcia

TOP referencia Rekonštrukcia a dostavba Liečebného komplexu HVIEZDOSLAV – Štrbské pleso – Apartmánové domy 5 a 6

 • investor / gen. dodávateľ: J&T Finance Group / Pasint, s.r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, plynofikácia, plynová kotolňa / rekonštrukcia

 

2010

Kultúrny dom v Janove

 • investor / gen. dodávateľ: Obec Janov / Kamil Špes - HERSS
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, plynofikácia, zdravotechnika / rekonštrukcia

Tréningová hokejová hala v Košiciach

 • investor / gen. dodávateľ: Košická aréna, o.z. / SEMOS, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie / novostavba

MAKOS, Obchodné centrum, Mičkova 31 v Bardejove

 • investor / gen. dodávateľ: MAKOS, a.s. / SEMOS, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: plyn, zdravotechnika, plynofikácia, ústredné vykurovanie, vodovodná a kanalizačná prípojka, rozsah výkonu 100kW / novostavba

 

2009

TRANS-MONT, s.r.o., Suvorovova ul. v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: TRANS-MONT, s.r.o. / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, plynová kotolňa, rozsah výkonu 50kW / novostavba

Autosalón Levoča

 • investor / gen. dodávateľ: MPM construction, s.r.o. / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: plynofikácia, priemyselné vykurovanie / rekonštrukcia

Mencákov dom v Poprade

 • investor / gen. dodávateľ: SEMOS, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: zdravotechnika / novostavba

Rodinný dom na Soľankovej ul. v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, plynofikácia, zdravotechnika / novostavba

Krajský súd v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: Krajský súvd v Prešove / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: klimatizácia kancelárskych priestorov / rekonštrukcia

Bytové domy na Mukačevskej ul. v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: APARTMÁNY TORYSA, s.r.o. / SEMOS, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: zdravotechnika, ústredné vykurovanie / novostavba

Nákupné centrum MAKOS, ul. 8.mája 686/43 vo Svidníku

 • investor / gen. dodávateľ: MAKOS, a.s. / SEMOS, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: plyn a kúrenie, zdravotechnika, plynová kotolňa, rozsah výkonu 200kW / novostavba

 

2008

 Stavebné úpravy Centrálnej sterilizácie NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch

 • investor / gen. dodávateľ: Národný ústav tuberkulózy vo Vyšných Hágoch / GASS BP, s.r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: vykurovanie, zdravotechnika / rekonštrukcia

Dostavba a novostavba Hotel Ambassador v Košiciach

 • investor / gen. dodávateľ: Aksis, s.r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: zdravotechnika, rozvody vody / rekonštrukcia

Rekoštrukcia kotolne MŠ Čapajevova v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: Mesto Prešov / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: plynová kotolňa, rozsah výkonu 400kW / rekonštrukcia

Výrobná hala so sociálno-administratívnou časťou spoločnosti ELTRA, s.r.o., Rampova4, Košice

 • investor / gen. dodávateľ: ELTRA, s.r.o. / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: vnútorný rozvod plynu, priemyselné vykurovanie, plynofikácia / rekonštrukcia

TOP referencia Dostavba a prestavba jestvujúceho objektu SMREK, Nové Štrbské

 • investor / gen. dodávateľ: J&T REAL ESTATE, a.s. / SEMOS , spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, zdravotechnika, kanalizačná a vodovodná prípojka, dažďová stoka, plynofikácia, plynová kotolňa, rozsah výkonu 300kW / rekonštrukcia

 

2007

TOP referencia Prístavba - výrobná hala spoločnosti HESTA, s.r.o. v areáli VAP v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: HESTA, s.r.o. / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústrené vykurovanie, zdravotechnika, plyn, stlačený vzduch, plynová kotolňa, solárny systém / novostavba

Veľkopredajňa potravín KARMEN, Zemplínska ul., Prešov - Sekčov

 • investor / gen. dodávateľ: KARMEN - Veľkoobchod potravín, s.r.o. / SEMS, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: - / novostavba

Rekonštrukcia kotolne v objekte SaÚC PSK v Tatranskej Štrbe

 • investor / gen. dodávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: plynová kotolňa, rozsah výkonu 100kW / rekonštrukcia

TOP referencia Rekonštrukcia a dostavba Liečebného komplexu HVIEZDOSLAV - Štrbské Pleso

 • investor / gen. dodávateľ: J&T FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. / Pasint, s.r.o., KLEINERT, s.r.o., KPRHT1, s.r.o., KPRHT9, s.r.o., KPRHT10, s.r.o., KPRHT12, s.r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústrené vykurovanie, zdravotechnika, plynofikácia, plynová kotolňa, rozsah výkonu 3,2MW / rekonštrukcia

TOP referencia Rekonštrukcia a dostavba Liečebného komplexu HVIEZDOSLAV - Štrbské Pleso

 • investor / gen. dodávateľ: J&T REAL ESTATE, s.r.o. / SEMOS, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústrené vykurovanie, zdravotechnika, plynofikácia, plynová kotolňa, rozsah výkonu 3,2MW / rekonštrukcia

 

2006

 Rekonštrukcia tepelného hospodárstva v objekte parnej kotolne spoločnosti K.B.FRUTOS, s.r.o., Jilemnického 1 v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: K.B.FRUTOS, s.r.o. / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: rozsah výkonu 1,5t/hod. / rekonštrukcia

Rekonštrukcia kotolne v objekte SaÚC PSK vo Svidníku

 • investor / gen. dodávateľ: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: plynová kotolňa, rozsah výkonu 300kW / rekonštrukcia

TOP referencia Obnova - výrobná hala spoločnosti HESTA, s.r.o. v areáli VAP v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: HESTA, s.r.o. / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: priemyselné vykurovanie, zdravotechnika, plyn, stlačený vzduch, plynová kotolňa, rozsah výkonu 300kW / rekonštrukcia

Bytový dom Volgogradská ul. 10,12,14,16 a 18 v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: Mesto Prešov, Správa mestských bytov, SPRAVBYT Prešov, a.s. / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: projekt, hydraulické vyregulovanie a termostatizácia a meranie spotreby bytov / rekonštrukcia

Bytový dom Švábska ul. 35 v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: Mesto Prešov, Správa mestských bytov, SPRAVBYT Prešov, a.s. / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: projekt, hydraulické vyregulovanie a termostatizácia a meranie spotreby bytov / rekonštrukcia

Bytový dom ul. Vlada Clementisa v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: Mesto Prešov, Správa mestských bytov, SPRAVBYT Prešov, a.s. / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: projekt, hydraulické vyregulovanie a termostatizácia a meranie spotreby bytov / rekonštrukcia

Bytový dom ul. Mirka Nešpora 61, 63, 65 a 67 v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: Mesto Prešov, Správa mestských bytov, SPRAVBYT Prešov, a.s. / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: projekt, hydraulické vyregulovanie a termostatizácia a meranie spotreby bytov / rekonštrukcia

 

2005

Doregulovanie plynu a plynofikácia kotolne spoločnosti KFŠ-STAVSTROJ-DELTA, s.r.o., Štefánikova 78 v Bardejove

 • investor / gen. dodávateľ: KFŠ-STAVSTROJ-DELTA, s.r.o. Bardejov / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: montáž a dodávka doregulovne plynu a plynofikácia kotolne, priemyselné vykurovanie, rozsah výkonu 250kW / novostavba

Energetické hospodárstvo FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov

 • investor / gen. dodávateľ: NOREK, s.r.o., Košice / Hobby, s.r.o., Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: rekonštrukcia a modernizácia energetického hospodárstva, energorozvody / rekonštrukcia

Zmena spôsobu vykurovania a dodávky TÚV - bytový dom Tomašíkova č.26 v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: Vlastnici bytov na ul.Tomašíková č.26 / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: zmena spôsobu vykurovania a dodávky TÚV - odpojenie od zdroja tepla a dodávky TÚV / rekonštrukcia

Sklad reziva a drevených výrobkov Ličartovce v objekte spoločnosti JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. v Ličartovciach

 • investor / gen. dodávateľ: JAF HOLZ Slovakia, s.r.o. Ličartovce / IK STEEL, s.r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, zdravotechnika, inžinierske siete a plynofikácia, rozsah výkonu 100kW / novostavba

Stavebné úpravy haly M5 ZVL Prešov pre potreby spoločnosti Glunz & Jensen, s.r.o. - Košická ul., Prešov

 • investor / gen. dodávateľ: Glunz & Jensen, s.r.o. Prešov / Aksis, s.r.o, Košice
 • rozsah dodávky / typ stavby: zdravotechnika / rekonštrukcia

 

2004

Plynofikácia a kotolňa pre ELTRA, s.r.o., Rampová 5, Košice - AB + Výrobná hala

 • investor / gen. dodávateľ: ELTRA, s.r.o., Vyšná Hutka, Košice - okolie / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: rekonštrukcia a oprava ústredného vykurovania, plynofikácie, rozsah výkonu 120kW, priemyselné vykurovanie, rozsah výkonu 280kW / rekonštrukcia

Rekonštrukica zdravotechniky VANOR, s.r.o., Slánska ul., Ľubotice

 • investor / gen. dodávateľ: VANOR, s.r.o. Ľubotice / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: rekonštrukcia zdravotechniky, plynofikácie a ústredného vykurovania, rozsah výkonu 80kW, priemyselné vykurovanie, rozsah výkonu 100kW / rekonštrukcia

Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie - bytový dom ul. Sibírska č.24 v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: SPRAVBYT Prešov, a.s. / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: termostatizácia a hydraulické vyregulovanie / rekonštrukcia

Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie - bytový dom ul.17. novembra č.116-120 v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: SPRAVBYT Prešov, a.s. / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: termostatizácia a hydraulické vyregulovanie / rekonštrukcia

Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie - bytový dom ul. Sibírska č.26 v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: SPRAVBYT Prešov, a.s. / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: termostatizácia a hydraulické vyregulovanie / rekonštrukcia

 

2003

 Montáž technologického zariadenia kotlne IMUNA v Šarišských Michaľanoch

 • investor / gen. dodávateľ: IMUNA-PHARM, a.s. Šarišské Michaľany / ENERGO-COMNTROLS Cassovia, s.r.o, Košice
 • rozsah dodávky / typ stavby: montáž technologického zariadenia plynovej kotolne / rekonštrukcia

Veľkosklad nábytku pre spoločnosť NACEVA-SLOVAKIA, s.r.o., Bardejovská 38, Ľubotice

 • investor / gen. dodávateľ: NACEVA-SLOVAKIA, s.r.o., Ľubotice / Promont, spol. s r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: plynofikácia, zdravotechnika, priemyselné vykurovanie, rozsah výkonu 120kW / rekonštrukcia

Dostavba areálu WHIRPOOL Matejovce - hala PRIMA

 • investor / gen. dodávateľ: WHIRPOOL Slovakia, a.s. Poprad/ IK STEEL, s.r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: plynofkácia, rekonštrukcia, oprava / rekonštrukcia, novostavba

LIDL - predajňa potravín Prešov

 • investor / gen. dodávateľ: LIDL Slovenská republika, v.o.s., Nemšová / PSJ Chemkostav, a.s., Michalovce
 • rozsah dodávky / typ stavby: plynovod, vonkajší plynovod a ústredné vykurovanie, rozsah výkonu 100kW / rekonštrukcia, novostavba

Autosalón PEUGEOT Michalovce

 • investor / gen. dodávateľ: AUTOSTYL, s.r.o., Michalovce / PSJ Chemkostav, a.s., Michalovce
 • rozsah dodávky / typ stavby: plynofikácia a ústredné vykurovanie, rozsah výkonu 50kW, priemyselné vykurovanie, rozsah výkonu 350kW / novostavba

Oprava ústredného vykurovania v objekte VUKOV-u Prešov

 • investor / gen. dodávateľ: JKS PLUS, s.r.o. Ľubotice / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: oprava ústredného vykurovania / novostavba

TOP referencia Rektorát Prešovskej univerzity, Nám. Legionárov 3, Prešov

 • investor / gen. dodávateľ: Rektorát Prešovskej univerzity Prešov / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: rekonštrukcia kotolní, plynové teplovodné kotolne, ÚVK, zdravotechnika, úprava vody, meranie a regulácia, elektroinštalácia, rozsah výkonu 3,7MW, stavebná časť / rekonštrukcia

TOP referencia Študentský domov a jedáleň Prešovskej univerzity, ul. 17.novembra č.13, Prešov

 • investor / gen. dodávateľ: ŠDJ ul. 17.novembra, Prešov / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: rekonštrukcia kotolní, plynové teplovodné kotolne, ÚVK, zdravotechnika, úprava vody, meranie a regulácia, elektroinštalácia, rozsah výkonu 3,7MW, stavebná časť / rekonštrukcia

 

2002

 Stredné odborné učilište elektrotechnické v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: Stredné odborné učilište / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: plynová teplovodná kotolňa, úprava vody, meranie a regulácia, rozsah výkonu 1,8MW / rekonštrukcia

TOP referencia Skladové priestory COCA-COLA Košice

 • investor / gen. dodávateľ: Motor-Car Wiesenthal, s.r.o. Bratislava / Kamil ŠPES - HERSS, Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: vonkajší a vnútorný vodovod, kanalizácia, vzduchotechnika teplovodnej kotolne, meranie a regulácia, rozsah výkonu 384kW / novostavba

 

2001

Rekonštrukcia vykurovania objektu skladových a výrobných priestorov Commerc Service s.r.o. Prešov

 • investor / gen. dodávateľ: Commerc Servisce s.r.o., Prešov / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: ústredné vykurovanie, plynové teplovodné kotolne, regulačná stanica a plynofikácia objektu, meranie a regulácia kúrenia, rozsah výkonu 440kW / rekonštrukcia

TOP referencia Rekonštrukcia kotolne - Tlačiareň POLYGRAF PRINT s.r.o. Prešov

 • investor / gen. dodávateľ: POLYGRAF PRINT s.r.o., Prešov / Siemens BT Slovensko s.r.o.
 • rozsah dodávky / typ stavby: plynová teplovodná kotolňa, stavebné úpravy objektu kotolne, rozsah výkonu 1,8MW / rekonštrukcia

Teplovzdušné priemyselné vykurovanie a teplovodné kotolne Autosalón Motor-Car Wiesenthal - Mercedes

 • investor / gen. dodávateľ: Moto-r-Car Wiesenthal, s.r.o. Bratislava / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: teplovodné kotolne, teplovzdušné priemyselné vykurovanie, rozsah výkonu 530kW / rekonštrukcia

 

2000

Plynová kotolňa - Priemyselná banka a.s. Bratislava, pobočka Košice

 • investor / gen. dodávateľ: Priemyselná banka a.s. Bratislava/ TASTAV s.r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: kondenzačná plynová teplovodná kotolňa, rozsah výkonu 480kW / novostavba

Decentralizácia centra Mraziarne a.s. Prešov

 • investor / gen. dodávateľ: Mraziarne, a.s., Prešov / Promont, spol. s r.o. Prešov
 • rozsah dodávky / typ stavby: teplovodné kotolne, priemyselné vykurovanie, plynofikácia, regulačné stanice plynu a parné zdroje, rozsah výkonu 30kW až 1,2MW / rekonštrukcia

 

1999

Bytový dom 53 b.j. - Veselá ul. v Prešove

 • investor / gen. dodávateľ: TRADET, s.r.o., Prešov / DUMASTAV - Dušan Macko
 • rozsah dodávky / typ stavby: plynofikácia, dodávka a montáž vykurovania bytova a zdrojov tepla / rekonštrukcia

 

 

Interaktívny katalóg produktov

Kontaktné informácie

Promont, spol. s r.o. Prešov

Pod Táborom 2793/13, 080 01 Prešov

tel.: 051/ 7480071-5, fax: 051/ 7480076

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

web: www.promont.sk